קרנית פלוג נגידת בנק ישראל , היתה היום בקניות השגרתיות ...