קרנית פלוג נגידת בנק ישראל , היתה היום בקניות השגרתיות ...


03 Dec